Noticias
13.06.2010
18/06/10 20:30 h. Contaminants ambientals i salut mental per Eduard Rodríguez Farré

                                                

A càrrec de: Eduard Rodríguez Farré

 Metge. Investigador del C.S.I.C.  Al llarg de la seva carrera professional com a farmacòleg, ha orientat la seva recerca envers la problemàtica de com els contaminants ambientals pertorben la salut humana i molt especialment el sistema nerviós central.

Ha aprofundit en l'estudi de l'acció lesiva de les radiacions ionitzants en la salut humana a França. 

Ha estudiat la toxicitat de plaguicides i pesticides en el sistema nervios humà, particularment del Lindà.

Ha assessorat diferents comissions de la Unió Europea per lluitar contra els efectes, potencialment perillosos per a la salut, de múltiples substàncies químiques. 

Ha publicat treballs sobre aquests temes en les revistes més especialitzades.

Ha participat activament en les activitats de la Fundació Cerebro Mente, que té per finalitat establir un espai de reflexió en què neurobiòlegs i altres científics naturals confrontin llurs recerques i descobertes amb professionals vinculats al món dels psiquiatres, psicolegs, psicoanalistes..., per tal de fer avançar el coneixement del cervell i del psiquisme humà.  

Aquesta trajectoria científica d'Eduard Rodríguez Farré és inseparable d'una posició i actituds compromeses: l'activitat científica no és neutra i s’ha de posar al servei del desenvolupament humà i no d’interessos econòmics.

 

Coordina: Oriol Martí
Metge, psicoanalista.                  
General Mitre, 203 bis, 1er 1ª, Barcelona (iPsi)
Entrada lliure. Es prega confirmar l’assistència per e-mail:
Aforament limitat. 

Intercanvis, papers de psicoanàlisi

www.intercanvis.es

 

Imagen

digitalnature